Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen COVID-19 Nosocomial Genedlaethol

Fel rhan o'r Rhaglen COVID Nosocomial Genedlaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2022, mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin wedi'i chynhyrchu ar y cyd â Chyngor Iechyd Cymuned Cymru, ac mewn ymgynghoriad â theuluoedd mewn profedigaeth. Bwriad y ddogfen yw helpu ateb rhai cwestiynau mwyaf cyffredin sydd gan gleifion, teuluoedd neu eu cynrychiolwyr yngl┼Ěn â'r rhaglen. Mae'r ddogfen hefyd yn cynnwys y manylion cyswllt penodol ar gyfer holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru, lle gellir cael rhagor o wybodaeth.

NNCP Cwestiynau Cyffredin Cleifion a Theuluoedd V.13 - Cymraeg Version Final