Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Uned Gyflenwi GIG Cymru.

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Uned Gyflenwi GIG Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 25/09/2020

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau'n gweithio'n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel darllenwyr sgrin.
 • Nid yw rhai bwydlenni yn gwbl hygyrch.
 • Nid oes disgrifiadau hygyrch mewn rhai botymau a dolenni.
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad lliw gwael.
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydynt wedi'u trefnu'n rhesymegol.
 • Nid yw rhai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd.
 • Mae gan rai tudalennau orchymyn ffocws afresymegol.
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem.
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli sydd ddim yn glir.
 • Ni ellir oedi na stopio rhywfaint o gynnwys symudol.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.

Ewch i'r dudalen hon a llenwch ein ffurflen adborth os oes angen i chi roi gwybod am unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn ei gwella.

Gallwch hefyd e-bostio: deliveryunit@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Ewch i'r dudalen hon i gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS) os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Uned Gyflenwi GIG Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys We, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 25/09/2020

 • Mae rhai bwydlenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae bwydlen wag yn bresennol ar rai tudalennau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1 Parsio Lefel A, a maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Nid oes label hygyrch ar y botwm a ddefnyddir i glirio unrhyw destun a gofnodir yn y blwch chwilio. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae'r botwm / dolen a ddefnyddir i newid iaith yn cyflwyno label gwahanol, llai penodol, i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai testun ddigon o wrthgyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas Lefel A.
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Allweddell Lefel A.
 • Mae gan rai elfennau orchymyn ffocws afresymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A.
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.2.3 Lefel Llywio Cyson AA.
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli nad ydyn nhw'n glir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai carwseli (sy'n cael eu harddangos ar sgriniau bach yn unig neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i oedi neu atal eu symud. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.2.2 Saib, Stopio, Cuddio Lefel A.

Baich anghymesur

Rydym yn gwybod bod rhai adrannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn destun newid).

 • Rhybuddion a Hysbysiadau Diogelwch Cleifion a RRRs
 • Diweddariad Cydymffurfiaeth
 • Peidiwch byth â Rhestr Digwyddiadau
 
Llywio a chyrchu gwybodaeth
 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys sy'n cael ei ailadrodd ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'sgip i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.

Mae Uned Gyflenwi GIG Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys We, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 25/09/2020

 • Mae rhai bwydlenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae bwydlen wag yn bresennol ar rai tudalennau. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1 Parsio Lefel A, a maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Nid oes label hygyrch ar y botwm a ddefnyddir i glirio unrhyw destun a gofnodir yn y blwch chwilio. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 Enw, Rôl, Lefel Gwerth A.
 • Mae'r botwm / dolen a ddefnyddir i newid iaith yn cyflwyno label gwahanol, llai penodol, i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai testun ddigon o wrthgyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA.
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu rhesymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas Lefel A.
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 Allweddell Lefel A.
 • Mae gan rai elfennau orchymyn ffocws afresymegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 Gorchymyn Ffocws Lefel A.
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.2.3 Lefel Llywio Cyson AA.
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli nad ydyn nhw'n glir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan rai carwseli (sy'n cael eu harddangos ar sgriniau bach yn unig neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i oedi neu atal eu symud. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.2.2 Saib, Stopio, Cuddio Lefel A.

Baich anghymesur

Rydym yn gwybod bod rhai adrannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn destun newid).

 • Rhybuddion a Hysbysiadau Diogelwch Cleifion a RRRs
 • Diweddariad Cydymffurfiaeth
 • Peidiwch byth â Rhestr Digwyddiadau
Llywio a chyrchu gwybodaeth
 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys sy'n cael ei ailadrodd ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'sgip i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.

PDFs a dogfennau eraill

Ar y wefan hon, fe welwch rai dogfennau PDF neu Word sy'n hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, Datrysiadau Diogelwch gleifion.

Lle bynnag y bo modd, mae'r cynnwys hwn hefyd wedi'i gynnwys ar dudalennau HTML.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn Medi 23 ,2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn Medi 23, 2018. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Weithiau byddwn yn cyhoeddi ffeiliau PDF sy'n cynnwys 'trawsgrifiadau / llawysgrifau wedi'u sganio neu nodiadau mewn llawysgrifen' er enghraifft mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth - mae'r rhain y tu allan i'w cwmpas ac ni fyddant yn sefydlog.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd.

Mae holl ddiffyg cydymffurfio'r CMS yn cael eu hychwanegu at y cynllun datblygu fel eitemau i'w trwsio.

Rydym yn ymdrechu i wneud cynnwys newydd mor hygyrch â phosibl.

Mae'r cynnwys presennol yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a, lle ddarganfyddir, mae materion fel penawdau a chysylltiadau heb gyd-destun yn cael eu cywiro i ddilyn ganllawiau WCAG 2.1.

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Tachwedd 2020.