Neidio i'r prif gynnwy

 

Croeso i Uned Gyflawni GIG Cymru

“Cyflwyno'r weledigaeth o ddyfodol iachach trwy ddeallusrwydd, gweithredu a chanlyniadau”

Gweledigaeth yr Uned Gyflawni yw sicrhau gwelliant cynaliadwy yn GIG Cymru trwy drefn system gyfan o ymdrin ag iechyd a gofal, trwy gyflawni’r weledigaeth ‘Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’.

Cymru Iachach: Er mwyn i bawb yng Nghymru fyw bywydau hirach, iachach a hapusach a chefnogi pobl i aros yn egnïol ac yn annibynnol.

Mae Uned Gyflawni GIG Cymru bellach yn rhan o Weithredlaeth GIG Cymru.