Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwydodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant cyfrinachedd i fod yn agored ac yn atebol.

Mae deddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi'r hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, i weld wybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech gyflwyno cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth anfonwch e-bost at: deliveryunit@wales.nhs.uk neu fel arall, gallwch gysylltu â'r Uned Gyflanwi yn:

GIG Cymru Uned Gyflawni

GIG Cymru Uned Gyflawni
Llawr 2il, Uned 1, Ffordd y Hen Gae, Parc Bocam, Pencoed, CF35 5LJ