Neidio i'r prif gynnwy

Byth Digwyddiadau

Mae Digwyddiadau Byth yn ddigwyddiadau diogelwch cleifion difrifol y gellir eu hatal i raddau helaeth na ddylent ddigwydd os gweithredwyd y mesurau ataliol sydd ar gael.


Cyflwynwyd rhestr graidd o Ddigwyddiadau Byth gan yr Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion (NPSA) ar gyfer y GIG ym mis Ebrill 2009. Mae'r rhestr wedi'i hadolygu a'i diweddaru'n rheolaidd ers hynny mae'r rhestr gyfredol, ar gyfer 2018/19, i'w gweld ar y ddolen hon:  Rhestr Digwyddiadau Byth ar gyfer 2018/19.

Mae'r rhestr o Ddigwyddiadau Byth yng Nghymru yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth ar y wefan hon unwaith y bydd y rhestr newydd wedi'i chadarnhau.

Cyn rhestr newydd cyhoeddwyd y canllawiau canlynol ar echdynnu dannedd ym mis Gorffennaf 2021. Mae'r llythyr cadarnhau i'r GIG ar gael yma